Tag Archives: פסיכוגרייאטר

כל מה שצריך לדעת על תפקידו של פסיכוגרייאטר

פסיכוגרייאטר הוא רופא שמתמחה באבחון וטיפול כוללני בקשיש. הייחודיות בתפקידו של הרופא באה לידי ביטוי באופן שבו הוא מבצע אבחון פיזי, חברתי ונפשי. על סמך המלצות של רופא מן הסוג הזה ניתן לקבוע את תכנית הטיפול של הקשיש. אפשרות אחרת היא לעבור אבחון מצד פסיכוגרייאטר על מנת לקבוע טיפול סוציאלי או אפילו פסיכיאטרי. מטבע הדברים, תחום ההתמחות של הרופא מאפשר ...

Read More »