Tag Archives: דרושות מטפלות

מה עושים כאשר דרושות מטפלות לעבודה בגן ילדים?

בעלי גני ילדים מתלבטים לעיתים קרובות בשאלה מה עליהם לעשות במקרים שבהם דרושות מטפלות לעבודה. ההתלבטות נובעת מהקושי בגיוס מטפלות מתאימות ומהעובדה שלא תמיד אפשר למצוא אותן. בישראל ובמדינות נוספות ברחבי העולם קיים מחסור משמעותי במטפלות מוכשרות. המחסור במטפלות מביא להיעדר כוח אדם בגני הילדים והוא עלול לפגוע ביחס שהם מקבלים. כתוצאה מכך, השאלה מה עושים כאשר דרושות מטפלות רלוונטית ...

Read More »